สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามหนังสือรับย้าย รับโอน ขรก.พลเรือน (1)

หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 062-3104038 / 056-224426

**สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (ภายในเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (โดยถือวันที่ประทับตราส่งไปรณีย์เป็นสำคัญ)

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา