เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3

เอกสาร
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
1 146 downloads
กันยายน 11, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
1 224 downloads
สิงหาคม 7, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7/2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
1 293 downloads
กรกฎาคม 7, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6/2566 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
1 318 downloads
มิถุนายน 21, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
1 2647 downloads
พฤษภาคม 15, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4/2566 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
1 2976 downloads
เมษายน 19, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
1 2610 downloads
เมษายน 19, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
1 2662 downloads
มีนาคม 15, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
1 2632 downloads
กุมภาพันธ์ 28, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
1 2752 downloads
มกราคม 23, 2023
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 13/2565 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
1 2944 downloads
ธันวาคม 20, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 12/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
1 3707 downloads
พฤศจิกายน 17, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 11/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
1 4412 downloads
ตุลาคม 18, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10/2565 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
1 4358 downloads
ตุลาคม 11, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
1 4523 downloads
กันยายน 14, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8/2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
1 5095 downloads
สิงหาคม 15, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565
1 5053 downloads
กรกฎาคม 25, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
1 7260 downloads
มิถุนายน 16, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
1 7885 downloads
พฤษภาคม 20, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
1 9490 downloads
เมษายน 21, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
1 9758 downloads
เมษายน 1, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1 12837 downloads
กุมภาพันธ์ 21, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
1 9557 downloads
กุมภาพันธ์ 21, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
1 12796 downloads
กุมภาพันธ์ 21, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
1 12788 downloads
กุมภาพันธ์ 21, 2022
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
1 12727 downloads
ตุลาคม 21, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
1 13229 downloads
กันยายน 24, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8/2564 อังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (ผ่าน Application Zoom)
1 12301 downloads
สิงหาคม 18, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7/2564 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ผ่าน Application Zoom)
1 12548 downloads
กรกฎาคม 17, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 (ผ่าน Application Zoom)
1 13433 downloads
มิถุนายน 18, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ผ่าน Appication Zoom)
1 13660 downloads
พฤษภาคม 28, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (ผ่าน Appication Zoom)
1 14504 downloads
เมษายน 30, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Vario 1 ชั้น 2 โรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1 13196 downloads
มีนาคม 24, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
1 14016 downloads
กุมภาพันธ์ 19, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
1 14752 downloads
มกราคม 29, 2021
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์
1 12529 downloads
ธันวาคม 15, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์
1 15607 downloads
ตุลาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
1 14433 downloads
ตุลาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร
1 14603 downloads
ตุลาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ผ่าน Application zoom
1 15201 downloads
ตุลาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผ่าน Application zoom
1 16137 downloads
ตุลาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2563 ผ่าน Application zoom
1 15085 downloads
เมษายน 24, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
1 11990 downloads
มีนาคม 9, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1 16315 downloads
มีนาคม 3, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
1 15736 downloads
มีนาคม 3, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10/2562 (วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 (ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร)
1 13320 downloads
กุมภาพันธ์ 5, 2020
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9/2562 (วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (ณ ห้องประชุมประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
1 14773 downloads
พฤศจิกายน 13, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8/2562 (วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 (ณ ห้องประชุมราชาวดี สสจ.นครสวรรค์)
1 14795 downloads
ตุลาคม 17, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7/2562 (วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 (ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน)
1 13866 downloads
กันยายน 3, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6/2562 (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (ณ ห้องประชุมวัลลภ ไทยเหนือ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์)
1 15559 downloads
กันยายน 3, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5/2562 (วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 62 ณ ห้องประชุมโรงแรมบริซฮิลล์ เขาค้อ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)
1 14864 downloads
กันยายน 3, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4/2562 (วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 62 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี)
1 14544 downloads
กันยายน 3, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 (วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร)
1 12559 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร)
1 14915 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร)
1 14472 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10 (วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
1 12899 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 (วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
1 12854 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8 (วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
1 14481 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7 (วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโกลเด้นส์ฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์)
1 13306 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6 (วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร)
1 14465 downloads
กรกฎาคม 18, 2019
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 (วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
1 13935 downloads
กรกฎาคม 18, 2019