การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565

  เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศร