ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
782 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร/Fax : 056224426
E-mail : ket3nsw@hotmail.com

Social Media