พิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download ฉบับเต็ม

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวฯ แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเ

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปร

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศร

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เปิดรับสมัครข้ารา

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

หนังสือเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือก

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จะจัดประชุม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับ วิทยา