การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565

  เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุทัยธานี 7 ก.ค. 65

การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุทัยธานี 7 ก.ค. 65

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 รอบ 2 รพ.ห้วยคตและรพ.สต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี 6 ก.ค. 65

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 รอบ 2 รพ.ห้วยคตและรพ.สต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี 6 ก.ค. 65

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์​ เขตสุภาพที่​ 3​ ระยะ​ 5​ ปี​ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่​ 1/65

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์​ เขตสุภาพที่​ 3​ ระยะ​ 5​ ปี​ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่​ 1/65

แนวทางการของบประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แบบมาตรฐานของ สป. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565)

แนวทางการของบประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แบบมาตรฐานของ สป. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565)

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม    

การตรวจราชการเเละนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพิจิตร (โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง)

การตรวจราชการเเละนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพิจิตร (โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง)