ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวฯ แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเ

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปร

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศร

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เปิดรับสมัครข้ารา

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

หนังสือเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือก

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จะจัดประชุม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับ วิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง “สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการป

ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

กองกลาง สำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุข ขอป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร์ฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร์ฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอ